solution architectuur

de solution architectuur-aanpak van techspire

solution architecture (SA) draait om het architecturaal beschrijven van een specifieke oplossing. SA’s combineren begeleiding vanuit verschillende oogpunten van enterprise-architectuur (zakelijk, informatief en technisch) en enterprise solution architecture (ESA). je werkt de techniek dus uit naar een praktische oplossing die jouw business op meerdere vlakken verbetert. ook op dit snijvlak van IT-technologie en business is techspire prima thuis.

klanten

die hebben ervaren dat techspire werkt

insights

leiden tot succesvolle output